Угода користувача

1. Загальні положення

 • 1.1. Захищений сервіс електронної комерції «OLS» (далі – Сервіс) – онлайн сервіс, розміщений за адресою https://ols.am-soft.ua/, призначений для придбання через всесвітню мережу Інтернет Послуг та Програмної продукції.
 • 1.2. Ця Угода є публічною офертою між Користувачем Сервісу та Товариством з обмеженою відповідальністю «Арт-Мастер» (код ЄДРПОУ: 30404750, юридична адреса: 03035, Україна, м. Київ, вул. Сурикова, 3) (далі – Товариство або Адміністрація сайту);
 • 1.3. Моментом укладення цієї Угоди вважається здійснення реєстрації Користувача в Сервісі. Цим Користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї Угоди користувача, а Сервіс надає їм персональне, невиключне, невідчужуване, обмежене право на вхід і використання Сервісу на умовах, викладених в цій Угоді. Така взаємодія з Сервісом є повним і безумовним акцептом цієї Угоди, незнання якої не звільняє Користувача від відповідальності за невиконання його умов.
 • 1.4. Крім тексту цієї Угоди, порядок користування Сервісом визначається також Політикою конфіденційності та Політикою Cookies, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.
 • 1.5. Угода користувача може бути змінена Адміністрацією сайту. Поточна версія Угоди користувача доступна на сторінці https://ols.am-soft.ua/account/publicoffer . Продовження користування Сервісом Користувачем (будь-яка його подальша взаємодія з Сервісом) означає його згоду зі змінами в Угоді.
 • 1.6. У разі, якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами цієї Угоди та/або не згоден дотримуватися умов цієї Угоди (або нової редакції Угоди), він не має права користуватися можливостями Сервісу і зобов'язаний припинити використання Сервісу та покинути його
 • 1.7. Адміністрація сайту має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в реєстрації та/або користуванні Сервісом в разі порушення ним умов цієї Угоди.
 • 1.8. даній Угоді користувача використовуються наступні терміни:
  • Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, авторизована в Сервісі, використовує Сервіс з метою придбання Послуг/Програмної продукції, та погодилась з умовами цієї Угоди.
  • Покупець – фізична або юридична особа, з якою укладений Договір про надання Послуг/постачання Програмної продукції та існує відповідне Замовлення в Сервісі.
  • Постачальник – ТОВ «Арт-Мастер» або юридична особа, яка на підставі Договору із Товариством, має право використовувати Сервіс, як майданчик для надання Послуг/постачання Програмної продукції.
  • Обліковий запис - сукупність даних про Користувача, необхідних для його розпізнавання (автентифікації) та надання доступу до його Персонального електронного кабінету.

2. Опис Сервісу

 • 2.1. Сервіс надає можливість здійснити придбання Покупцем Послуг або Програмної продукції через мережу Інтернет, а саме:
  • - сформувати та підписати в електронному вигляді Договір про надання послуг та/або Договір постачання програмної продукції, акти, рахунки, що підтверджують здійснення господарської операції;
  • - отримати повідомлення на e-mail та/або номер телефону Користувача/Покупця щодо виконання замовлення, нагадувань щодо закінчення терміну дії наданих електронних довірчих послуг та/або ліцензій комп'ютерних програм.
  • - отримати технічну підтримку при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сервісу.
 • 2.2. Авторизуватися в Сервісі може фізична особа або юридична особа за наявності у неї діючого кваліфікованого/удосконаленого електронного підпису будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.
 • 2.3. Користувачу надається можливість оформити онлайн замовлення на придбання Послуг/Програмної продукції, доступних для придбання в Сервісі.
 • 2.4. Оформлення Замовлення Користувачем здійснюється шляхом заповнення потрібних полів та додавання необхідних електронних документів.
 • 2.5. Замовлення, оформлені в Сервісі, приймаються в роботу за умови, якщо всі обов’язкові поля правильно заповнені та додана до замовлення інформація у вигляді електронних документів є достатньою, достовірною, також всі необхідні вимоги до електронних документів виконані.
 • 2.6. Порядок оформлення замовлень на надання Послуг/постачання Програмної Продукції наведений у відповідних інструкціях Користувача, доступних в Сервісі.
 • 2.7 Після підписання всіх необхідних документів Покупцем і Постачальником в рамках замовлення, та підтвердження Постачальником отримання оплати за замовленням, Покупцю надається відповідна Послуга/або Програмна Продукція.

3. Права, обов’язки та відповідальність сторін

 • 3.1. Користувачі дають згоду, що після проходження процедури реєстрації в Сервісі, Адміністрація сайту може направляти на електронні адреси Користувачів/Покупців листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру. Разом з тим Адміністрація сайту зобов’язується не передавати електронну адресу, а також будь-які інші відомості про Користувачів/Покупців третім особам. Користувачі мають право відмовитися від розсилки та отримання інформації від Адміністрації сайту. Для цього необхідно направити відповідний запит на електронну адресу: help@am-soft.ua.
 • 3.2. Адміністрація сайту зобов'язується надавати Користувачу можливість онлайн оформлення замовлень на надання Послуг/постачання Програмної продукції, доступних в Сервісі.
 • 3.3. Адміністрація сайту зобов'язується надавати Користувачу можливість отримання консультацій Служби підтримки. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними із наданням Послуг/Постачанням програмної продукції/роботою Сервісу.
 • 3.4. У разі, якщо Адміністрація сайту отримає відомості про незаконну діяльність Користувачів та/або встановить факти чи з’ясує обставини, які вказують на те, що діяльність Користувачів має ознаки незаконної, з метою забезпечення безпеки Користувачів і роботи Сервісу, а також з метою запобігання та припинення шахрайських дій на Сервісі, має право в односторонньому порядку призупинити, обмежити або зупинити доступ такого Користувача до Сервісу в будь-який час та/або розірвати дану Угоду в односторонньому порядку.
 • 3.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення, які були допущені при реєстрації або розміщенні в Сервісі інформації Користувачем, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв'язку з цим (включаючи упущену вигоду).
 • 3.6. Користувач зобов’язується надати правдиву, точну і повну інформацію у полях, які пропонуються для заповнення в Сервісі. У разі надання недостовірної або неповної інформації, Адміністрація сайту має право призупинити виконання та/або скасувати замовлення.
 • 3.7. Користувач зобов'язується використовувати Сервіс тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Адміністрації сайту.
 • 3.8. Користувач не має права вчиняти дій, що впливають на нормальну роботу Сервісу. Користувач зобов'язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.
 • 3.9. Користувач зобов'язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого Облікового запису шляхом злому або інших дій.
 • 3.10. Користувач не має права передавати в користування свій особистий ключ та пароль до ключа для доступу до Сервісу третім особам. У разі передачі особистого ключа та пароля до ключа третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи після цього несе Користувач.
 • 3.11. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання Облікового запису Користувача, він повинен негайно повідомити про це Адміністрацію сайту. Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача. Користувач не може використовувати Обліковий запис іншого Користувача без спеціального дозволу і згоди власника цього Облікового запису. Сервіс і Адміністрація сайту не несуть відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, що виникли внаслідок невиконання Користувачем цих зобов'язань.
 • 3.12. Адміністрація сайту не несе відповідальності за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкове та безперебійне надання Сервісів, припинення доступу Користувача до Сервісів, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Сервісу, мереж або служб зв’язку, провайдерів, сервісів електронної пошти, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сервісу, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки.
 • 3.13. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сервісу, за припинення доступу до Сервісу, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, що виникли після укладення цієї Угоди та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних засобів зв'язку та інше.
 • 3.14. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сервісу, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу третіх осіб до комунікацій Користувача.
 • 3.15. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються в Сервісі при наданні Послуг, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняються законодавством про інтелектуальну власність України. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, що входять до складу Сервісу, крім дозволеного в цій Угоді, без дозволу Адміністрації сайту чи іншого законного правовласника є незаконним і може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.