Публічна оферта ТОВ «ДІСІЕНСІ» (далі - Адміністратор)


до користувачів Інтернет-сайту «Автоматизована система дистанційного обслуговування клієнтів» (АСДОК) (далі – Інтернет магазин)


Ця публічна оферта адресована усім покупцям незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим (далі – «Користувачі»), які мають намір придбати продукти представлені в онлайн магазині, шляхом укладення відповідних договорів в електронному вигляді з Продавцем (далі іменується «Виконавець») через всесвітню мережу Інтернет на сайті: https://ols.am-soft.ua (далі — «Магазин»).


Ця публічна оферта є офіційною пропозицією Адміністратора використовувати можливості Сайту на запропонованих нижче умовах:


1.1. Реєстрація на Сайті в мережі Інтернет https://ols.am-soft.ua вважається повною і беззастережною згодою Користувача з умовами Публічної оферти (далі — «Акцепт»).

1.2. Акцепт означає, що Користувач згоден з усіма положеннями цієї Публічної оферти, що рівнозначно укладенню двостороннього договору та прийняттю до виконання усіх його умов обома сторонами.

1.3. Користувач погоджується, що через Сайт він буде укладати в електронному вигляді договори (далі – «Електронні договори») щодо придбання продуктів на умовах, передбачених відповідними Електронними договорами.

1.4. Повноваження Адміністратора обмежуються розміщенням на Сайті предмета і умов Електронних договорів від імені Виконавця. Права та обов’язки за Електронними договорами виникають безпосередньо у Користувача і Виконавця. Усі претензії до предмету і умов Електронних договорів Користувач пред’являє безпосередньо Виконавцеві. Адміністратор не несе відповідальності за виконання Електронних договорів Виконавцем.

1.5. Порядок обміну інформацією між Виконавцем і Користувачем визначається і доводиться до відома Користувачів на Сайті.

1.6. Користувач згоден з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті Адміністратор буде направляти на електронну адресу Користувача листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру. Разом з тим Адміністратор зобов’язується не передавати електронну адресу, а також будь-які інші відомості про Користувача третім особам.

1.7. Користувач погоджується з тим, що у випадку неналежного виконання Електронних договорів Виконавцем відповідальність за це несе Виконавець та всі претензії щодо цього, у тому числі претензії щодо повернення грошових коштів, направляються Користувачем безпосередньо до Виконавця.

1.8. Адміністратор не несе відповідальності за завдання імовірних збитків, що можуть бути завдані Користувачу в результаті використання останнім Сайту. Адміністратор також не несе відповідальності за упущену вигоду та негативні наслідки, що стались в результаті використання Користувачем Сайту.

1.9. Користувач-фізична особа надає свою згоду на використання та обробку персональних даних Користувача згідно чинного законодавства України.

1.10. Реквізити Адміністратора:

Сайт: https://ols.am-soft.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дісіенсі»

Україна, 03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3

ЄДРПОУ 41564452

IBAN: UA723006140000026003500302601

в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

код банку 300614

ІПН 415644526581


ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних


Я, шляхом реєстрації на сайті https://ols.am-soft.ua (далі – «Сайт»), надаю згоду на збір та використання інформації щодо моїх персональних даних з метою забезпечення роботи бази персональних даних ТОВ «ДІСІЕНСІ», у якій міститься інформація про Користувачів Сайту та яка знаходиться за адресою:  03035,  м.  Київ,  вул.  Сурикова,  будинок  3.


Мої персональні дані, що знаходяться у ТОВ «ДІСІЕНСІ», не можуть надаватися третім особам без моєї письмової згоди, крім випадків, прямо передбачених законодавством.


Я, шляхом реєстрації на Сайті, засвідчую, що ТОВ «ДІСІЕНСІ», як адміністратор Сайту, повідомило мене про мої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору та обробки моїх персональних даних та про посадових осіб, яким мої персональні дані можуть бути надані, для виконання зазначеної мети. Зауважень та заперечень не маю.


Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних ТОВ «ДІСІЕНСІ».