Політика конфіденційності персональних даних


Дана Політика конфіденційності персональних даних діє відносно всієї інформації, яку отримує Захищений сервіс електронної комерції «OLS».

1. Загальні положення

 1. 1.1. Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена ТОВ «Арт-Mастер» (код ЄДРПОУ: 30404750, юридична адреса: 03035, Україна, м. Київ, вул. Сурикова, 3 надалі – «Товариство» та/або «Адміністрація сайту») у відповідності до діючого законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI з урахуванням принципів та правил Регламента General Data Protection Regulation (GDPR) Європейського Союзу, та встановлює порядок здійснення Товариством обробки персональних даних (надалі – «Дані»), види Даних, які збираються, цілі обробки таких Даних, взаємодію Товариства з третіми особами, заходи безпеки для захисту Даних, умови доступу до Даних, а також контактну інформацію для Користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення Даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути щодо захисту Даних Користувачів Захищеного сервісу електронної комерції «OLS» (далі – Сервіс), розміщеного за адресою https://ols.am-soft.ua/
 2. 1.2. Ця Політика є невід'ємною частиною Угоди користувача Захищеного сервісу електронної комерції «OLS».
 3. 1.3. В цій Політиці використовуються наступні терміни:
  • Адміністрація Сервісу (далі – Адміністрація) – уповноважені на управління Сервісом співробітники, що організовують та/або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
  • Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка авторизована в Сервісі, використовує Сервіс з метою придбання Послуг/Програмної продукції, та погодилась з умовами цієї Угоди.
  • Покупець – фізична або юридична особа, з якою укладений Договір про надання Послуг/постачання Програмної продукції та існує відповідне замовлення в Сервісі.
  • Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
  • Обробка Даних - будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи обробки Даних.
  • Володілець персональних даних (Закон України «Про захист персональних даних», ст. 2) - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;
  • Розпорядник персональних даних (Закон України «Про захист персональних даних») - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.
  • Обліковий запис - сукупність даних про Користувача, необхідних для його розпізнавання (автентифікації) та надання доступу до його Персонального електронного кабінету.
  • IP-адреса – унікальний адрес вузла в комп’ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ до Сервісу.
 4. 1.4. Товариство є володільцем Даних Користувачів Сервісу, а також Покупців Послуг/Програмної продукції, які надає/постачає Товариство.
 5. 1.5. Товариство є розпорядником Даних Покупців Послуг/Програмної продукції юридичних осіб, які використовують Сервіс, як майданчик для надання Послуг/постачання Програмної продукції. Взаємовідносини між зазначеними юридичними особами та Товариством, в тому числі щодо обробки Даних, визначені в відповідному Договорі між ними та Товариством.
 6. 1.6. Місцезнаходження персональних даних, що обробляються: Дата Центр «БІ МОБАІЛ», м. Київ, вул. Куренівська, 21 а, ТОВ «Арт-Мастер», м. Київ, вул. Сурикова, 3.
 7. 1.7. Користувач, здійснивши реєстрацію в Сервісі, висловлює свою згоду з положенням цієї Політики та надає Товариству дозвіл на обробку власних Даних.
 8. 1.8. Покупець надає право на обробку власних Даних під час укладання Договору про надання Послуг/постачання Програмної продукції.
 9. 1.9. Користувач не має право використовувати Сервіс, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики.
 10. 1.10. Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх Даних, особистого ключа та пароля до ключа, за допомогою якого він авторизується в Сервісі, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Даних Користувача. Товариство не несе відповідальності за збитки, завдані Користувачу, у разі здійснення третіми особами вищезазначеного Доступу до облікового запису Користувача.

2. Які Дані можуть збиратися

 • 2.1. При оформленні замовлень на надання Послуг в Сервісі можуть збиратися наступні Дані:
  • - серійний номер сертифікату кваліфікованого електронного підпису (КЕП/УЕП), термін дії КЕП/УЕП, назву кваліфікованого надавача довірчих послуг;
  • - тип особи (юридична/фізична), код ЄДРПОУ/ІПН;
  • - назва юридичної особи;
  • - посада, прізвище, ім’я, по-батькові керівника (для юридичної особи);
  • - прізвище, ім’я, по-батькові підписувача;
  • - посада, підрозділ, в якому працює підписувач;
  • - юридична, поштова адреса (для юридичної особи);
  • - адреса прописки (для фізичних осіб);
  • - контактні номери телефону;
  • - система оподаткування;
  • - номер свідоцтва платника єдиного податку/ПДВ;
  • - реквізити розрахункового рахунку;
  • - адреса електронної пошти;
  • - запити на формування кваліфікованих сертифікатів;
  • - скан-копії документів, які дозволяють ідентифікувати особу, необхідні для надання Послуг;
  • - інформація про дії Користувача в Сервісі;
  • - зворотній зв'язок від Користувача: звернення в Службу підтримки клієнтів.
 • 2.2. При оформленні замовлень на постачання Програмної продукції в Сервісі можуть збиратися наступні Дані:
  • - серійний номер сертифікату кваліфікованого електронного підпису (КЕП/УЕП), термін дії КЕП/УЕП, назву кваліфікованого надавача довірчих послуг;
  • - тип особи (юридична/фізична), код ЄДРПОУ/ІПН;
  • - назва юридичної особи;
  • - посада, прізвище, ім’я, по-батькові керівника (для юридичної особи);
  • - прізвище, ім’я, по-батькові (для фізичної особи);
  • - юридична, поштова адреса (для юридичної особи);
  • - адреса реєстрації (для фізичних осіб);
  • - контактні номери телефону;
  • - система оподаткування;
  • - номер свідоцтва платника єдиного податку/ПДВ;
  • - реквізити розрахункового рахунку;
  • - адреса електронної пошти;
  • - інформація про дії Користувача в Сервісі;
  • - зворотній зв'язок від Користувача: звернення в Службу підтримки клієнтів.
 • 2.3. Сервіс збирає та захищає неперсональні дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:
  • - IP адреса;
  • - інформація з cookies;
  • - час доступу;
  • - реферер (адреса попередньої сторінки);
  • - операційна система;
  • - інформація про пристрій, з якого зайшов Користувач.
   •     2.3.1. Відключення cookies може спричинити до неможливості доступу до частин Сервісу, що вимагають авторизації.
   •     2.3.2. Сервіс здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем під час роботи з Сервісом.
 • 2.4. Товариство також може обробляти Дані за допомогою файлів Cookies (кукі- невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер Користувача при переході на веб-сторінку і зберігаються на комп’ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої). Політика Cookies є частиною цієї Політики конфіденційності та розміщена за посиланням https://ols.am-soft.ua/account/cookiespolicy.
 • 2.5. Товариство не збирає Дані, що розкривають расову чи етнічну приналежність, політичні переконання, релігійні чи філософські вірування, членство в професійних спілках, генетичні дані, біометричні дані з метою єдиної ідентифікації фізичної особи, дані стосовно стану здоров’я, дані про статеве життя фізичної особи чи її сексуальної орієнтації.

3. Використання, обмін та цілі обробки Даних

 1. 3.1. Товариство здійснює обробку Даних в наступних цілях:
  • - ідентифікації клієнта як Користувача Сервісу;
  • - надання можливості онлайн придбання Послуг та/або Програмної продукції ;
  • - підписання в електронному вигляді документів, які підтверджують здійснення господарської операції;
  • - обробки та отримання платежів, виставлення рахунків, формування супровідних документів, що підтверджують здійснення господарської операції;
  • - надання Користувачеві технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сервісу;
  • - надсилання повідомлень Користувачу на e-mail та/або його номер телефону інформації щодо виконання замовлення, нагадувань щодо закінчення терміну дії наданих Послуг та ліцензій Програмної продукції;
  • - для здійснення покладених на Товариство та юридичних осіб, які використовують Сервіс, як майданчик для надання Послуг/постачання Програмної продукції на підставі Договору із Товариством, функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин.
 2. 3.2. Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних у відповідності до вимог діючого законодавства України.

4. Умови надання доступу до Даних

 • 4.1. Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством України, зокрема за обґрунтованими запитами органів державної влади, які мають право витребувати та отримувати такі Дані.
 • 4.2. Товариство залишає за собою право у відповідності із вимогами діючого законодавства України здійснювати обмін Даними з органами державної влади з метою: попередження шахрайства, врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення діючого законодавства, а також у випадку виявлення неправомірних дій Користувачів Сервісу та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.
 • 4.3. Товариство надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим співробітникам Товариства та юридичних осіб, які використовують Сервіс, як майданчик для надання Послуг/постачання Програмної продукції на підставі Договору із Товариством.

5. Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду

 1. 5.1. Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію, або відкликати згоду на обробку Даних через свій Персональний кабінет пункт меню «Зворотній зв'язок», шляхом направлення повідомлення на електронну адресу: help@am-soft.ua , або поштову адресу: ТОВ «Арт-Мастер», вул. Сурикова 3 , м. Київ, 03035.
 2. 5.2. Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності з діючим законодавством України.
 3. 5.3. Функціонування можливостей Сервісу, для яких необхідна інформація про Користувача, може бути припинене з моменту зміни/видалення Даних.

6. Захист Даних

 1. 6.1. Товариство, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні та організаційні заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій, з врахуванням вимог комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг «MASTERKEY» ТОВ «Арт-Мастер».
 2. 6.2. Товариство на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення інформаційної безпеки.
 3. 6.3. Персональний кабінет є надійно захищеним електронним кабінетом, до якого входять за особистим КЕП/УЕП. Після завершення користування Сервісом, Користувачу рекомендовано виходити з персонального кабінету, щоб не дозволити третім особам виконати юридично значимі дії від імені Користувача. Товариство не несе відповідальності за збитки, завдані таким Доступом.

7. Дані, що ми не опрацьовуємо

 1. 7.1. Дана Політика не поширюється на персональні дані, що користувач завантажує до Сервісу з хмарного сховища GoogleDrive, умови використання Google сервісів викладені на сторінці https://policies.google.com/privacy.

8. Додаткові умови

 1. 8.1. Товариство може час від часу оновлювати Політику конфіденційності. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за адресою, вказаною в цьому пункті. Чинна редакція Політики конфіденційності завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://ols.am-soft.ua/account/privacypolicy
 2. 8.2. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яке користування Сервісом.
 3. 8.3. Товариство не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.
 4. 8.4. У разі, якщо положення цієї Політики, пункти або їх частини, будуть визнані такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, цей факт ніяким чином не буде впливати на інші положення цієї Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

9. Безпека неповнолітніх

 1. 9.1. Адміністрація дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, в зв'язку з чим, зі свого боку, Адміністрація звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використання тих чи інших Сервісів та сайтів.

10. Зміна Політики конфіденційності

 1. Ця Політика конфіденційності була востаннє оновлена 21.09.2022 р.